Chính sách đổi trả

-         Công ty Trọng Tín Nghĩa sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc đổi trả lại hàng hóa bị lỗi theo đúng những điều kiện đã được quy định và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán cụ thể mà  hai bên đã ký kết.

-         Trong trường hợp phát sinh một số điều khoản đổi trả ngoài hợp đồng, hai bên có thể tiến hành thỏa thuận xác nhận bằng email hoặc lập phụ lục hợp đồng nếu một trong hai bên thấy cần thiết.

-         Trong trường hợp Trọng Tín Nghĩa đã làm đúng theo yêu cầu thiết kế cũng như chất lượng hàng hóa của khách hàng, chúng tôi sẽ từ chối nhận đổi trả lại sản phẩm dưới mọi hình thức.

-         Thời hạn hoàn trả và phương thức hoàn trả: Sẽ có thông báo chi tiết đối với từng chủng loại sản phẩm cụ thể khi giao dịch đặt hàng được tiến hành.

Ý kiến của bạn

Đăng ký nhận chương trình khuyến mãi từ TTN

zalo